Kurumsal Sosyal Sorumluluk

"Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS)" NEDİR?

“Kurumsal sosyal sorumluluk” olarak bilinen bir yönetim kavramı, işletmeleri sosyal ve çevresel hususları günlük faaliyetlerine ve paydaşlarla ilişkilerine dahil etmeye teşvik eder. Genel olarak konuşursak, KSS, bir şirketin paydaş ve hissedar beklentilerini karşılarken (bazen “Üçlü Alt Çizgi Yaklaşımı”olarak da bilinir) ekonomik, çevresel ve sosyal hedeflere olan taahhütlerini dengeleme çabalarını ifade eder.

Yukarıda açıkça belirtildiği gibi, KSS yasal gerekliliklere uymanın ötesine geçmektedir. Bu gönüllü bir fikirdir ve bundan organizasyonlar sorumludur. Tüm paydaşlarla işbirliği yaparak, paylaşılan değer oluşumunu en üst düzeye çıkarır ve kuruluşun çıkarlarının ve daha büyük toplumun çıkarlarının karşılıklı olarak destekleyici olmasını sağlar.

TAAHHÜDÜMÜZ

Kurumsal Sosyal Sorumluluğu, çalışanlarımızın, faaliyet gösterdiğimiz yerel toplulukların ve genel olarak toplumun yaşam kalitesine büyük önem vererek çalışmak için sürekli bir söz olarak tanımlarız. Tüm paydaşlarımız için uzun vadeli, sürdürülebilir faydalar sağlayan etik bir şekilde iş yapmayı taahhüt ediyoruz.

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) stratejimiz halen yürürlüktedir ve çabalarımızı aşağıdaki alanlarda yönlendirmektedir:

  • Paydaşlar için sürdürülebilir faydalar yaratın
  • Hem doğrudan hem de paydaşlarımız için yaptıklarımızla çevresel etkimizi en aza indirin
  • Personel yardımları ve kalkınma desteği
  • Kendi ekonomik canlılığımızı ve bağımsızlığımızı sağlamak
  • Yaşadığımız ve çalıştığımız topluluklar üzerindeki olumlu etkileri iyileştirin ve olumsuz etkileri azaltın
  • Tedarikçilerle ortaklıklar kurmak
  • Yönetişimi ve şeffaflığı sürekli olarak geliştirin

GÖREVLER VE HESAP VEREBİLİRLİK

Bu Bildiride belirtildiği gibi taahhüdümüz, en son sürdürülebilirlik ihtiyaç ve beklentilerini yansıtacak şekilde düzenli olarak değerlendirilmeli ve değiştirilmelidir. Bu sorumluluk, ceo'sunun yönetimindeki VABİSS yönetim ekibine aittir.

Yönetim ekibi, bu beyanın mektubuna ve ruhuna uyduklarından emin olmak için, onlarla birlikte gelen izleme ve yönetim sistemleriyle birlikte destekleyici politika ve prosedürlerimizi periyodik olarak gözden geçirecektir. Eğer yapmazlarsa, gerekli değişiklikleri hemen yapacağız ve personele bildireceğiz.