მომხმარებელთა ისტორიები

რისკისა და შესაბამისობის მართვის საინფორმაციო სისტემა (REIS)

სექტორი: ბუნებრივი რესურსები, პუბლიკ
მომხმარებლის პროფილი: წამყვანი საზოგადოებრივი სამთო ორგანიზაცია
 • Რისკების მართვა
 • ინციდენტების მართვა
 • შეუსაბამობის მართვა
 • ცვლილებების მართვა
 • მაკორექტირებელი და პრევენციული ქმედებების (CAPA) მართვა
 • Ბიზნეს პროცესები
 • კრიტიკული აქტივები
 • სტრატეგიული პროექტები
 • საშიშროების რეესტრი
 • ანგარიშები და დაფები

საკრედიტო პორტფოლიოს მენეჯმენტის აპლიკაციისა და ვებსაიტის შემუშავება

სექტორი: განათლება, ფინანსური მომსახურება
მომხმარებლის პროფილი: ფონდი, რომელიც უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო სესხებს
 • ორმაგი შესვლის აღრიცხვა
 • ინვოისის და ბილინგის მართვა
 • გამყიდველები და კონტრაქტის მენეჯმენტი
 • ხაზინის მართვა
 • Რესურსების მართვა
 • ხარჯების და ბიუჯეტის მართვა
 • ფინანსური საქმიანობის ანგარიშგება
 • შესყიდვების დაგეგმვა
 • დაფინანსების მონიტორინგი

CRM და შეკვეთების მართვის აპლიკაციის შემუშავება

სექტორი: სამომხმარებლო ინდუსტრია
მომხმარებლის პროფილი: მცირე და საშუალო ბიზნესის სასმელი წყლის მიწოდების კომპანია
 • წამყვანი მენეჯმენტი
 • კონტრაქტები და ინვოისები
 • Დებიტორული დავალიანება
 • ანგარიშები და დაფები
 • მიწოდების მენეჯმენტი
 • კონტაქტები და გეოლოკაციის რუკა
 • მომხმარებელთა გამოხმაურება
 • გალონების ინვენტარის მონიტორინგი

პროექტის საბუღალტრო პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება

სექტორი: ენერგეტიკის ინდუსტრია
მომხმარებლის პროფილი: დიდი კომუნალური კომპანია

 • ორმაგი შესვლის აღრიცხვა
 • ინვოისის და ბილინგის მართვა
 • გამყიდველები და კონტრაქტის მენეჯმენტი
 • ხაზინის მართვა
 • Რესურსების მართვა
 • ხარჯების და ბიუჯეტის მართვა
 • ფინანსური საქმიანობის ანგარიშგება
 • შესყიდვების დაგეგმვა
 • დაფინანსების მონიტორინგი

კრიტიკული აქტივების და ტექნიკური მომსახურების მართვის საკონსულტაციო სერვისები

სექტორი: ტრანსპორტი, საზოგადოებრივი
მომხმარებლის პროფილი: სარკინიგზო ორგანიზაცია, რომელიც უზრუნველყოფს სამგზავრო და სატვირთო გადაზიდვების მომსახურებას
 • აქტივების კლასიფიკაცია
 • რისკისა და კრიტიკულობის ანალიზი
 • აქტივების ინფორმაციის მართვა
 • Ძირითადი მაჩვენებლები
 • ბიზნეს პროცესის რუქები
 • ანგარიშები და დაფები
 • სარემონტო ბიუჯეტის მართვა
 • წარუმატებლობის რეჟიმები
 • პრევენციული და მაკორექტირებელი მოვლა
 • სამუშაო შეკვეთის მართვა
 • Რესურსების მართვა

საცალო ვაჭრობისა და ინვენტარის მართვის აპლიკაცია

სექტორი: კერძო, საცალო 
მომხმარებლის პროფილი: სამშენებლო მასალებისა და ხელსაწყოების საცალო ვაჭრობის კომპანია 6 მაღაზიით

 • საწყობის მართვა
 • პროდუქტის კლასიფიკაცია და ფასი
 • გამყიდველები და შესყიდვების მენეჯმენტი
 • გაყიდვებისა და მოთხოვნების მართვა
 • ფასდაკლებები და კამპანიები
 • მიწოდების მენეჯმენტი
 • ანგარიშები და დაფები
 • საფონდო კონტროლი (მინ-მაქს დონეები)
 • დეფექტები და თანხის დაბრუნება
 • აგენტების მენეჯმენტი

ERP სისტემის განვითარება

სექტორი: საჯარო მმართველობა
მომხმარებლის პროფილი: სამინისტრო
 • Ადამიანური რესურსების მართვა
 • ელექტრონული დოკუმენტების მართვა
 • შესყიდვები და ინვენტარის მართვა
 • კრიტიკული აქტივების მართვა
 • პერსონალის პირადი ანგარიშები
 • ანგარიშები და დაფები

ელექტრონული კომერციის ვებ პლატფორმის შემუშავება

სექტორი: კერძო სექტორი, მცირე და საშუალო ბიზნესი
მომხმარებლის პროფილი: აღმოსავლური სახლის ტექსტილის მწარმოებელი

 • კონტენტის და SEO მენეჯმენტი
 • პროდუქციის კლასიფიკაცია და კატალოგები
 • ფასები, ფასდაკლებები და კამპანიები 
 • ონლაინ უსაფრთხო გადახდები
 • ტრანსპორტირების ღირებულება და მოწყობა
 • ინვენტარი და მარაგის მართვა
 • მომხმარებელთა უკუკავშირის მართვა
 • საჩუქრები და სურვილების სიები
 • თანხის დაბრუნების მენეჯმენტი
 • ანგარიშები და დაფები

IT SOLUTIONS პროფესიული განათლების სააგენტოსთვის

სექტორი: საჯარო სექტორი, განათლება
მომხმარებლის პროფილი: წამყვანი პროფესიული განათლების სააგენტო

პროექტი დაფინანსებული იყო UNDP-ის მიერ, სააგენტოსთვის რამდენიმე IT პლატფორმის შემუშავების მიზნით:

 • კომპიუტერზე დაფუძნებული საგამოცდო სისტემა
 • კარიერის განვითარების პლატფორმა
 • ცოდნის გაზიარების აკადემია
 • კარიერის შერჩევის გემიფიკაცია (მობილური აპლიკაცია)
 • ელექტრონული კომერციის პლატფორმა

ელექტრონული დოკუმენტის / ჩანაწერების არქივის მართვა

სექტორი: სასამართლო საქმეები, საჯარო სექტორი
მომხმარებლის პროფილი: სამინისტრო

ეს საკონსულტაციო პროექტი მსოფლიო ბანკის მიერ იყო დაფინანსებული. ჩვენი დავალების ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საკონსულტაციო აქტივობები:

 • „როგორც არის“ ჩანაწერების აღების, შენახვის, მოძიების, გავრცელებისა და განადგურების მიმდინარე პროცესების ანალიზი.
 • სამრეწველო სტანდარტების, სახელმძღვანელოებისა და კარგი პრაქტიკის საფუძველზე აღმოჩენებისა და რეკომენდაციების შესახებ ყოვლისმომცველი ანგარიშის მომზადება
 • საგზაო რუქის და პრიორიტეტული სამოქმედო გეგმების მომზადება

კონტრაქტების მენეჯმენტის განაცხადის შემუშავება

სექტორი: კერძო სექტორი, მცირე და საშუალო ბიზნესი
მომხმარებლის პროფილი: რეგიონალური იურიდიული ფირმა
 • კონტრაქტის ცენტრალური საცავი
 • დოკუმენტების შენახვა და ორგანიზაცია
 • კონტექსტური და ინტუიციური ძიება/ფილტრაცია
 • ონლაინ დოკუმენტის შედგენა/კონტროლი
 • ხელშეკრულების პუნქტები და შაბლონების ბიბლიოთეკები
 • კონტრაქტის დიგიტალიზაცია
 • როლებზე დაფუძნებული წვდომის ნებართვების კონტროლი
 • ავტომატური განხილვისა და დამტკიცების სამუშაო ნაკადები
 • ხელშეკრულებისა და მისი ტრანზაქციის სტატუსის მონიტორინგი
 • დინამიური ანგარიშები და დაფები
 • შეტყობინებები და ავტომატური გაფრთხილებები
mobile-app-development

მობილური აპლიკაციის შემუშავება ელექტრონული სერვისებისთვის

სექტორი: საჯარო სექტორი
მომხმარებლის პროფილი: სამინისტრო
 • მოთხოვნების ანალიზი
 • გამოშვების დაგეგმვა
 • მომხმარებლის ისტორიები და ნარჩენები
 • ინტერფეისის დიზაინები (მავთულის ჩარჩოები, დაბალი სიზუსტე და მაღალი ერთგულება)
 • პროტოტიპების მომზადება
 • აპლიკაციის განვითარება
 • ტესტირება
 • Ხარისხის კონტროლი
auto-1C-trade

1C ERP მოდულების პერსონალიზაცია და დანერგვა

სექტორი: კერძო სექტორი, საცალო ვაჭრობა, ვაჭრობამომხმარებლის პროფილი: ავტოსათადარიგო ნაწილებისა და აღჭურვილობის ვაჭრობა
 • სავაჭრო ოპერაციებთან დაკავშირებული ინფორმაციის დეტალური მართვა, როგორიცაა მაღაზიები, საწყობები, მოვაჭრეები, შესყიდვები, პროდუქტები, ფასები, მომხმარებლები, გაყიდვები, ლოიალობის ბარათები, ფასდაკლებები და ა.შ.
 • მონაცემთა, ინვენტარის სინქრონიზაცია რეალურ დროში, მაღაზიებში და ქსელებში
 • დინამიური ანალიტიკა და მდიდარი ანგარიშები
lms

კორპორატიული ვებსაიტი და LMS განვითარება

სექტორი: კერძო სექტორი, განათლება
მომხმარებლის პროფილი: საკონსულტაციო, ტრენინგ და სერტიფიცირების კომპანია
 • საპასუხო კორპორატიული საიტი
 • გადაათრიეთ და ჩამოაგდეთ კურსის შემქმნელი
 • გაფართოებული ვიქტორინა
 • მოქნილი წინაპირობები
 • სამკერდე ნიშნები და სერთიფიკატები
 • ავტომატური შეტყობინებები
 • სადისკუსიო ფორუმები
 • დახვეწილი მარკეტინგისა და გაყიდვების ფუნქციონირება
 • ინტეგრაციები
 • ანგარიშები და დაფები
 • ინსტრუქტორისა და მოსწავლის კაბინეტები